เรียนภาษาไทยกับครูจรรยา

29064499_1701781863237404_80165912481029

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี –  ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย

                 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา – ประกาศนัยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

                 จาก วิทยาลัยนครราชสีมา

ปริญญาโท – ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน 

                จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

Screenshot (108).jpg

 PLC ครู มีเป้าหมายร่วมกันที่ผลต่อศิษย์

 ให้เกิด Learning Outcome ดีขึ้น  และผลต่อ

ตัวครูเอง ให้เก่งขึ้น มีความสุขขึ้น ก้าวหน้าขึ้น

1273560_530608977021371_1259399374_o.jpg

ปรับให้อยู่ในสไตล์คุณ ใส่รูปภาพ ข้อความและลิงก์ หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากคอลเลคชั่นของคุณ

IMG_7568.JPG

วิชาภาษาไทย 6 รหัสวิชา ท33106

orchid-1594602_960_720.jpg

      "กล้วยไม้มีดอกช้า      ฉันใด

       การศึกษาเป็นไป       เช่นนั้น

       แต่ดอกออกคราวไร   งามเด่น

  งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม"

   

  (ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล)